Kursy językowe dla gimnazjalistów w Polsce

Woj.

GLOBAL HOUSE. Szkoła Języków Obcych

Strona www: www.globalhouse.pl
Woj.;Miasto: Poznań
kursy gimnazjalne - języki: angielski

60-514 Poznań
ul. Szamarzewskiego 1
tel. (61) 84 33 777

Aby gimnazjaliści uzyskali jak najlepszy wynik na egzaminie kompetencji językowych potrzebny jest kurs zwiększający i ugruntowujący wiadomości oraz umiejętności z zakresu języka obcego. Kurs opiera się na standardach wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w trzech obszarach: odbioru tekstu słuchanego, odbioru tekstu czytanego i reagowania językowego. Duży nacisk położony jest na doskonalenie strategii egzaminacyjnych.Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności